ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013รายละเอียด

มาตรฐานฉบับใหม่ ข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •       >       ความเข้าใจพื้นฐานของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ(InformationSecurity Management)

  >       ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

  >       ความเข้าใจถึงความเป็นมาของมาตรฐานISO/IEC 27001

  >       ความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของISO/IEC 27001

  >       ความเข้าใจถึงคำศัพท์และคำจำกัดความที่ใช้

  ความเข้าใจถึงข้อกำหนดหลักของมาตรฐาน ISO/IEC 27001
 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร