ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยการค้าระดับโลกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาใหม่ ๆ ในด้านสุขภาพและความปลอดภัย จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นสากล เพื่อสร้างเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกและยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ด้วยเหตุนี้ ISO จึงพัฒนามาตรฐานสากลขึ้นมา ซึ่งจะนำไปปรับใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด ทุกภาคส่วนธุรกิจ และทุกประเทศทั่วโลก

มาตรฐาน ISO 45001 เริ่มประกาศใช้ในเดือนมีนาคม 2018 เพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอทั่วโลก ทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยและทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จะถูกเพิกถอนเมื่อมีการประกาศใช้ ISO 45001: 2018 และจะมีระยะเวลาให้ดำเนินการโยกย้ายสามปีนับจากวันที่ประกาศใช้

ISO 45001จะผลักดันการพัฒนากระบวนการที่เป็นระบบซึ่งพิจารณาในบริบทที่กว้างขึ้น โดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อกำหนดทางกฎหมาย และด้านอื่น ๆ ซึ่งจะลงรากฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้ตรงแกนหลักขององค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พนักงานจะมีบทบาทในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช่วยลดการสูญเสียเวลาเนื่องจากอุบัติเหตุหรือสุขภาพทรุดโทรม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานของคุณ ลดต้นทุนและเวลาหยุดทำงานในกระบวนการ

โครงสร้างระดับสูง Annex SL ที่ใช้โดย ISO ในมาตรฐานฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงแก้ไข ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับการควบคุมระบบการจัดการให้บูรณาการเข้ากันเป็น 'ระบบการจัดการธุรกิจ' หนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานได้Online Training การฝึกอบรม แบบออนไลน์ABOUT US

ปัจจุบัน URS มีการรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS และ IATF เราให้บริการในหลายรูปแบบทั้ง การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit)


วิธีการชำระเงิน

     

CONTACT US


6 ซ.รัตนาธิเบศร์ 30 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Fax : 02-969-7728 (บัญชี)


02-969-7722 ต่อ 60,61
062-603-7177
081-803-3191 (ฝ่ายบัญชี)
(เวลา จ. 08.00 - ศ. 17.00 )


urs-society@ursthailand.com
urs.elearning@gmail.com
acctraining@ursthailand.com