ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

Risks Assessment & Opportunities For IATF 16949:2016รายละเอียด

Risk Assessment for IATF 16949:2016

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           Risk Assessment for IATF 16949:2016

 •                              - อธิบายและตีความ ข้อกำหนด IATF 16949:2016

 •                              - บริบทองค์กร (Context Of The Organization)

                               - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

                         - อธิบายและตีความ ข้อกำหนด IATF 16949:2016 (ข้อ4)

                               - อธิบายเทคนิคการเขียน process approach

                               - Work Shop : Process Approach (การวิเคราะห์กระบวนการ)

 •                              - เทคนิคการเขียน Process Flow Chart

 •                        - อธิบายและตีความ ข้อกำหนด IATF 16949:2016 (ข้อ6)

 •                              - Work Shop : Setting Criteria & Process Risk Assessment (การประเมินความเสี่ยง)

 •                              - Work Shop : การประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักการ FMEA

 •                              - วิธีการดำเนินการและกำจัดความเสี่ยง

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร