ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

Risks Assessment & Opportunities for ISO 9001:2015รายละเอียด

Risks Assessment & Opportunities for ISO 9001:2015

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           Risks  Assessment & Opportunities  for ISO 9001:2015

 •                              - โครงสร้างข้อกำหนด ISO 9001 ฉบับปี 2015

 •                        - อธิบายและตีความ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (ข้อ 4)

                               - Work Shop : Context (บริบทองค์กร)

                               - Work Shop : Interested Party (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

                               - Work Shop : Process Approach (การวิเคราะห์กระบวนการ)

                               - เทคนิคการเขียน Process Flow Chart

                         - อธิบายและตีความ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (ข้อ 6)

 •                              - Work Shop : Setting Criteria & Process Risk Assessment (การประเมินความเสี่ยง)

 •                              - Work Shop : การประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักการ FMEA

 •                              - วิธีการดำเนินการและกำจัดความเสี่ยง

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร