ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

Environmental Aspect Identificationรายละเอียด

Environmental Aspect For ISO 14001:2015

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           Environmental Aspect For ISO 14001:2015

 •                              -  อธิบายข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001:2015

 •                        -  ยกตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละกิจกรรม

                         - อธิบายผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม

                         - ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม

                         - การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อม

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร