ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

Risks Assessment & Opportunities for ISO 14001:2015รายละเอียด

Risk Assessment for ISO 14001:2015

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           Risk Assessment for ISO 14001:2015

 •                              -  อธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง และโอกาส

 •                        - อธิบายการจัดทำบริบทด้านสิ่งแวดล้อม

                         - อธิบายการกำหนดความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                         - อธิบายการระบุความเสี่ยงจากลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

                         - อธิบายการระบุความเสี่ยงจากพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม

                         - การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

                         - การให้คะแนนประเมินความเสี่ยง โอกาสสิ่งแวดล้อม

 •                        - การดำเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาสสิ่งแวดล้อม

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร