ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ข้อกำหนด CODEX GHPs / HACCP Ver.2020รายละเอียด

CODEX GHPs / HACCP Ver.2020

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           CODEX GHPs / HACCP ver.2020

 •  - บทนำ GHPs/HACCP

   - WHO 5 Keys to Safer Food

  - Greneral Principles หลักการทั่วไป

  - คำศัพท์ใหม่ GHPs HACCP version 5

  - Section 1 บทนำและการควบคุมอันตรายในอาหาร

  - Section 2 การผลิตขั้นต้น (Primary Production)

  - Section 3 สถานประกอบการ : การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

  - Section 4 การฝึกอบรมและความสามารถ

  - Section 5 การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ และการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ

  - Section 6 สุขลักษณะส่วนบุคคล

  - Section 7 การควบคุมการปฏิบัติงาน

  - Section 8 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

  - Section 9 การขนส่ง

  - HACCP คืออะไร ?

  - ขั้นตอนที่ 1 (Preliminary Step1)

  - ขั้นตอนที่ 2 (Preliminary Step2)

  - ขั้นตอนที่ 3 (Preliminary Step3)

  - ขั้นตอนที่ 4 (Preliminary Step4)

  - ขั้นตอนที่ 5 (Preliminary Step5)

  - การฝึกอบรม


 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร