ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

Core​ tools​ for​ IATF 16949 (PFMEA)​ NEWรายละเอียด

Core Tools for IATF 16949

 • เนื้อหาหลักสูตร

 • - แนะนำหลักสูตร

  - ทำ FMEA แล้วได้อะไร

  - เข้าสู่เนื้อหา FMEA New Version

  - วัตถุประสงค์ในการอบรม

  - ความหมายของ FMEA

  - FMEA ต้องทำเมื่อไหร่

  - ประเภทของ FMEA

  - การวางแผนจัดทำ FMEA (5T)

  - การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน New Version

  - ขั้นตอนวิเคราะห์ FMEA ทั้ง 7 ขั้นตอน

  - ตัวอย่างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ PFMEA Step-1-4

  - ตัวอย่างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ PFMEA Step-5-6

  - การวิเคราะห์แนวโน้มของ PFMEA

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์ PFMEA (Step:1)

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์ PFMEA (Step:2)

  - ตัวอย่างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ PFMEA : STEP 2

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์ PFMEA (Step:3)

  - คุณลักษณะหรือข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (Product Characteristic Requirement)

  - ข้อกำหนดคุณสมบัติของกระบวนการ (Process Characteristic Requirement)

  - ตัวอย่างการวิเคราะห์ Step:3 Function Analysis 

  - ตัวอย่างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ PFMEA : STEP 3

  - ขั้นตอนวิเคราะห์ PFMEA (Step:4)

  - ตัวอย่างการวิเคราะห์ Step:4

  - ตัวอย่างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ PFMEA:STEP 4

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์ PFMA (Step:5)

  - การให้คะแนนความรุนแรง Evaluation : Severity = Failure Effect

  - การให้คะแนนโอกาสเกิดโดยดูที่สาเหตุที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด Evaluation : Occurrence = Failure cause

  - ความสามารถในการตรวจจับสาเหตุหรือความล้มเหลว Evaluation : Detection = Failure cause / Failure mode

  - Action Priority : AP

  - Action Priority : (S:O:D)

  - ตัวอย่างการวิเคราะห์ Risk Analysis Step:5

  - ตัวอย่างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ PFMEA : STEP 5

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์ PFMA (Step:6)

  - ตัวอย่างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ PFMEA : STEP 6

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์ PFME (Step:7)

  - ตัวอย่างแบบฟอร์ม PFMEA : Step7

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร