ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

Risk Assessment การประเมินความเสี่ยงรายละเอียด

Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง

 •                1. การประเมินความเสี่ยง

                 2. 4.4 ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการ Context of the Organization  

                 3. 4.1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร

                 4. 4.2 การทำความเข้าใจ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

                 5. เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Process Approach  

                 6. 6.1 การดำเนินต่อความเสี่ยงและโอกาส  

                 7. PFMEA FMEA สำหรับการออกแบบกระบวนการ

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร