ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

Documentation and Data Control Techniqueรายละเอียด

Documentation and Data Control Technique

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           Documentation and Data Control Technique มีบทเรียนเรียนดังนี้

 •                1. เทคนิคการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

                 2. โครงสร้างของเอกสาร 

                 3. โครงสร้างของเอกสาร ระดับ 1 คู่มือ คุณภาพ (Quality Manual)

                 4. โครงสร้างของเอกสาร ระดับ 2 คู่มือขั้นตอน การดำเนินงาน (Quality Procedure)

                 5. โครงสร้างของเอกสาร ระดับ 3 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)

                 6. โครงสร้างของเอกสาร ระดับ 4 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)

                 7. โครงสร้างของเอกสาร ระดับ 5 แบบฟอร์ม (Form)

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร