ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2022รายละเอียด

รายละเอียด
ISO/IEC 27001:2022 ; Awareness and Requirements

>       อธิบายจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงของ ISO/IEC 27001:2022

>       ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

>       ความเข้าใจถึงความเป็นมาของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

>       ความเข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information SecurityManagement System: ISMS)


ระยะเวลาการเรียน

 •           

 •  ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    2,000  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   1,800  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   1,600  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   1,400  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****


 • ประกาศนียบัตร