ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

หลักสูตร IATF 16949:2016 ; Awareness and Requirement Sanctioned Interpretations (SIs) 2022รายละเอียด

รายละเอียด

หลักสูตร IATF 16949:2016 ; Awareness and Requirement Sanctioned Interpretations (SIs) 2022


-IATF 16949:2016 ; Requirement

-Clauses 4. Context of theorganization
-Sanctioned Interpretations (SLs)23, 2
 
-Clauses 5. Leadership
-Sanctioned Interpretations (SLs)12
-Clauses 6. Planning
-Sanctioned Interpretations (SLs)21, 3
 
-Clauses 7. Support
-Sanctioned Interpretations (SLs)18, 10, 22, 4, 5
-Clauses 8. Operation
-Sanctioned Interpretations (SLs)6, 7, 8, 19, 11, 9
 
-Clauses 9. Preformance Evaluation
-Sanctioned Interpretations (SLs)14, 13, 16
-Clauses 10. Improvement
-Sanctioned Interpretations (SLs)20

- answer questions


ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    2,000  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   1,800  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   1,600  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   1,400  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร