ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

QMR มืออาชีพ 2021รายละเอียด

Quality Management Representative (QMR) 

for ISO 9001:2015 ตัวแทนระบบบริหารคุณภาพ

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           Quality Management Representative (QMR) for ISO 9001:2015

 •                        - หน้าที่หลักของ QMR

 •                        - โครงสร้าง ISO 9001:2015

                         - ข้อ 4 บริบทขององค์กร

                         - ข้อ 5 ภาวะผู้นำ

                         - ข้อ 6 การวางแผน

                         - ข้อ 7 การสนับสนุน

                         - ข้อ 8 การดำเนินการ

                         - ข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ

                         - ข้อ 10 การปรับปรุง

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร