ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

IQA for ISO 13485:2016รายละเอียด

 • มาตรฐาน IQA for ISO 13485:2016

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           ข้อกำหนด IQA for ISO 13485:2016 (แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ)

 •                1. ข้อ 1  Scope (ขอบเขตของมาตรฐาน)

                 2. ข้อ 2 Normative Reference (ข้ออ้างอิง)

                 3. ข้อ 3  Terms and definitions (คำจำกัดความ)  

                 4. ข้อ 4 Principle of auditing (หลักการตรวจติดตาม)

                 5. ข้อ 5 Managing and audit program (การจัดการและการวางโปรแกรมตรวจติดตาม)

                 6. ข้อ 6 Conducting and audit (การดำเนินการตรวจประเมิน)

 •                7. ข้อ 7 Competence and evaluation of auditors (ความสามารถและการประเมิน Auditor)


 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร