ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

Core Tools for IATF 16949 (APQP, PPAP, FMEA)รายละเอียด

Core Tools for IATF 16949

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •   Introduction

     - แนะนำคอร์สเรียน

  Core tool มีอะไรบ้าง?

     - คุณรู้หรือไม่ Core tool มีอะไรบ้าง!!!

  APQP

     - APQP ทำเพื่ออะไร

     - ความเป็นมาของ APQP และกรณีที่ต้องมีการจัดทำ APQP

     - รูปแบบของการวางแผน APQP

     - การกำหนดทีมงานข้ามแผนก และขอบเขตงาน

     - การวางแผนงานและติดตาม APQP และภาพรวมของ APQP แต่ละช่วง

     - เนื้อหาเฟสที่ 1

     - เนื้อหาเฟสที่ 2

     - เนื้อหาเฟสที่ 3

     - เนื้อหาเฟสที่ 4

     - เนื้อหาเฟสที่ 5

  PPAP

     - PAPP คืออะไร , ข้อกำหนดในการอนุมัติชิ้นส่วน

     - รายละเอียดของข้อกำหนด PPAP รายการที่ 1-3

     - รายละเอียดของข้อกำหนด PPAP รายการที่ 4-6

     - รายละเอียดของข้อกำหนด PPAP รายการที่ 7-8

     - รายละเอียดของข้อกำหนด PPAP รายการที่ 9-10

     - รายละเอียดของข้อกำหนด PPAP รายการที่ 11

     - รายละเอียดของข้อกำหนด PPAP รายการที่ 12-13

     - รายละเอียดของข้อกำหนด PPAP รายการที่ 14-15

     - รายละเอียดของข้อกำหนด PPAP รายการที่ 16

     - รายละเอียดของข้อกำหนด PPAP รายการที่ 17-18

  FMEA

     - FMEA คืออะไร , ประวัติ FMEA

     - ความหมายของ และประเภท FMEA

     - 3 ลักษณะที่ต้องทำ FMEA

     - ศัพท์เฉพาะใน FMEA และ ความหมาย System, Sub System, Component

     - DFMEA คืออะไร

     - การใส่ข้อมูลในแบบฟอร์ม DFMEA

     - การให้คะแนนความรุนแรง 10-5 DFMEA

     - การให้คะแนนความรุนแรง 4-1 DFMEA

     - การให้คะแนนโอกาสเกิด 10-7 DFMEA

     - การให้คะแนนโอกาสเกิด 6-4 DFMEA

     - การให้คะแนนโอกาสเกิด 3-1 DFME

     - การให้คะแนนการตรวจพบ 10-9 DFMEA

     - การให้คะแนนการตรวจพบ 8-6 DFMEA

     - การให้คะแนนการตรวจพบ 5-3 DFMEA

     - การให้คะแนนการตรวจพบ 2-1 DFMEA

     - ตัวอย่าง DFMEA

     - PFMEA คืออะไร

     - การใส่ข้อมูลในแบบฟอร์ม PFMEA และจุดแตกต่าง

     - การให้คะแนนความรุนแรง 10-9 PFMEA

     - การให้คะแนนความรุนแรง 8-7 PFMEA

     - การให้คะแนนความรุนแรง 6-5 PFMEA

     - การให้คะแนนความรุนแรง 4-1 PFMEA

     - การให้คะแนนโอกาสเกิด 10-7 PFMEA

     - การให้คะแนนโอกาสเกิด 6-1 PFMEA

     - การให้คะแนนตรวจพบปัญหา 10-7 PFMEA

     - การให้คะแนนตรวจพบปัญหา 6-4 PFMEA

     - การให้คะแนนตรวจพบปัญหา 3-1 PFMEA

     - ความเชื่อมโยง FMEA และ Control Plan และตัวอย่าง

     - ความเชื่อมโยง DFMEA, Process Flow , PFMEA, Process Control Plan


 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร