ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ISO 45001:2018 ; Internal Auditรายละเอียด

มาตรฐานฉบับใหม่ ISO 45001 : 2018 ; Internal Audit

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           ISO 45001:2018 ; Internal Audit  

 •                - คุณสมบัติและหลักการตรวจประเมินภายใน

            ตัวอย่างข้อกำหนด คำถามในการตรวประเมินแผนกหรือส่วนงานต่างๆ  

                - ผู้บริหาร/ตัวแทนบริหาร/ทีม ISO  

                - ทีมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

                - HR/งานสื่อสาร/การควบคุมเอกสาร/ทรัพยากรทั่วไป  

                - ส่วนงานสำนักงานทั่วไป  

                - ส่วนงานซ่อมบำรุง

 •               - ส่วนงานผลิต

                - ส่วนงานจัดซื้อ  

                - ส่วนงานคลังและจัดส่ง  

                - ส่วนงานก่อสร้าง


 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร