ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ISO 13485 :2016 ระบบบริหารคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์รายละเอียด

Quality Management System (Medical Device) 

ISO 13485:2016 ระบบบริหารคุณภาพสำหรับเครื่องแพทย์

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           Quality Management System (Medical Device) for ISO 13485:2016

 •                        - ความหมายและประวัติ ISO 13485:2016

 •                        - โครงสร้างข้อกำหนด ISO 13485:2016

                         - ข้อ 4 ระบบบริหารคุณภาพ

                         - ข้อ 5 ความรับผิดชอบฝ่ายบริหาร

                         - ข้อ 6 การบริหารทรัพยากร

                         - ข้อ 7 กระบวนการผลิตสินค้า/บริการ

                         - ข้อ 8 การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร