ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย 8001-2553รายละเอียด

ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย 8001-2553

 •                5.1 ข้อกำหนดทั่วไป

                 5.2 ระบบการจัดการ

                 5.3 การใช้แรงงานบังคับ

                 5.4 ค่าตอบแทนการทำงาน

                 5.5 ชั่วโมงการทำงาน

                 5.6 การเลือกปฏิบัติ

                 5.7 วินัยและการลงโทษ

                 5.8 การใช้แรงงานเด็ก

                 5.9 การใช้แรงงานหญิง

                 5.10 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

                 5.11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                 5.12 สวัสดิการ 

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร