ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ข้อกำหนด IATF 16949:2016 และการประยุกต์ใช้รายละเอียด

ข้อกำหนด IATF 16949:2016 และการประยุกต์ใช้

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           IATF 16949:2016 ; Requirement

 •                 1. Transition Strategy ISO TS 16949 to IATF 16949:2016  

                  2. โครงสร้าง IATF 16949:2016

                  3. ข้อ 4 บริบทขององค์กร Context of the organization  

                  4. ข้อ 5 ภาวะผู้นำ (Leadership)

                  5. ข้อ 6 การวงแผน (Planning)  

                  6. ข้อ 7 การสนับสนุน (Support)  

                  7. ข้อ 8 การดำเนินการ (Operation)  

                  8. ข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)  

                  9. ข้อ 10 การปรับปรุง (Improvement)

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร